Confidencialitat

Cavallé textil es compromet a no utilitzar les dades subministrades pels seus clients més que per atendre correctament les comandes sol·licitades. Aquesta informació només es cedirà a empreses que col.laboren en la prestació del servei (com els transportistes). No se cediran ni vendran en cap altre cas.

Tampoc es realitzaran enviaments de publicitat no desitjada. Només s'enviarà el butlletí de novetats als clients que així ho sol·licitin.

D'acord amb la legislació vigent, tots els clients de Cavallé Tèxtil tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de no rebre cap tipus de publicitat.

Per exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu electrònic fent servir aquest formulari.